Edunvalvonta


Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


Paikallisesti Äänekosken kaupungissa
Liisa Lunttila on vanhusneuvoston jäsen ja varajäsen on Kyllikki Lång.

Puheenjohtaja Outi Huotari on Keski-Suomen kansallisen senioripiirin hallituksen jäsen.

Alueellisesti Keski-Suomen piirin alueella
Keski-Suomen kansallinen senioripiiri on jäsenenä eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa. Se muodostuu kuudesta suurimmasta keski-suomalaisesta eläkeläisjärjestöstä. Neuvosto pitää säännöllistä yhteyttä mm. alueen kansanedustajiin.

Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.