Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Edunvalvonta Äänekosken kaupungissa
Irene Aaltonen on vanhusneuvoston varsinainen jäsen 1.11.2021 ja varajäsenenä  toimii Jorma Kiviranta 1.11.2022 alkaen kaksi vuotta.

Edunvalvonta Keski-Suomen piirin alueella
Keski-Suomen kansallinen senioripiiri on jäsenenä Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa. KEN koostuu kuudesta suurimmasta keskisuomalaisesta eläkeläisjärjestöstä. Neuvottelukunta pitää säännöllistä yhteyttä mm. alueen kansanedustajiin. Ahti Ojanen on piirin toisena edustajana neuvottelukunnassa. 
Puheenjohtaja Ahti Ojanen on Keski-Suomen kansallisen senioripiirin 2022 varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen. Varalla kutsuttuna Kyllikki Lång.

Edunvalvonta valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen edunvalvontaelimen ns. Eetun.