Vuosikokousaineistoa

Äänekosken kansalliset seniorit ry pitää kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Syyskokouksessa käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä valitaan hallistuksen jäsenet. Kevätkokouksessa käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. 

Äänekosken kansalliset seniorit ry

TOIMINTASUUNNITELMA 

JOHDANTO

Yhdistyksen toiminta pohjautuu Senioriliiton vuoteen 2020 asti asettamaan toiminta-ajatukseen olla ”Antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja ja toteuttaja.”

Liiton toiminta-ajatuksen mukaan myös yhdistyksemme tulee kehittää uusia ja erilaisia toimintamuotoja, joilla tavoitettaisiin uusia, eri-ikäisiä jäseniä ja toimijoita. Tavoitteena toiminnassamme on luoda  hyvä ilmapiiri ja me-henki yhteisten tapaamisten, retkien ja matkojen sekä erilaisien kulttuuritapahtumien ja kerhojen kautta.

Tuleva vuosi on yhdistyksen 33. toimintavuosi, jolloin on hyvä arkistoida ja lähettää yhdistyksen kymmenen ensimmäistä toimintavuotta virallisesti arkistoitavaksi Porvarillisen työn arkistoon Leppävaaraan.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Toiminnasta päätetään sääntömääräisissä yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa. Päätösten toteuttamisesta vastaa hallitus. Osallistutaan piirin kevätkokoukseen Jyväskylässä 23.3. Piirin yhteistä kirkkopyhää vietetään 4.10.2020 Petäjävedellä.

Yhdistyksen yhtenä painoalueena on pyrkiä perehdyttämään ja kouluttamaan uusia toimijoita ja varatoimijoita yhdistyksen eri tehtäviin hallituksen jäsenten opastuksella ja piirin sekä liiton koululutustilaisuuksien avulla.

HARRASTUS-JA VIRKISTYSTOIMINTA

Kuukausitapaamiset pidetään Äänekosken Seurakuntakeskuksessa joka kuukauden 3. keskiviikko, ei kuitenkaan kesäkuukausina. Tapaaminen aloitetaan yleensä kahvittelemalla ja sen jälkeen kuullaan esitys jostakin jäsenistöä kiinnostavasta aiheesta. Vuoden aikana pyritään lisäämään erilaisia toimintamuotoja kuten kerhoja, teatteri-, konsertti- tai muita virkistysmatkoja. Toiminnallisia tilaisuuksia ja tapahtumia pidetään ajankohtaisten teemojen mukaan. Mahdollisuus on myös osallistua piirin ja liiton järjestämiin tapahtumiin ja matkoihin. Uutena toimintamuotona otetaan käyttöön tilaisuuksiin osallistumista helpottavia kuljetusmuotoja.

TIEDOTTAMINEN

Virallisena ilmoituslehtenä toimii Sisä-Suomen Lehti. Sen lisäksi toiminnasta ja tapahtumista ilmoitetaan Pikkukaupunkilainen  lehdessä. Lisäksi tiedottamista hoidetaan netin kautta. Liiton, piirin ja yhdistyksen keskeiset asiat löytyvät verkosta osoitteesta www.senioriliitto.fi. Siellä on yhdistyksen oma kotisivu, jossa on ajankohtaiset tiedotteet ja tapahtumat etenkin Tapahtumakalenteri sivulla. Patina lehdestä saa tietoa eläkeläisten edunvalvonnasta ja muista valtakunnallisista asioista.

SUHTEET ULOSPÄIN

Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet pitävät yhteyttä piiriin ja liittoon sekä tarpeen mukaan kaupungin eri elimiin ja muihin eläkeläisjärjestöihin. Yhdistyksellä on edustaja piirihallituksessa. Yhdistyksellä on myös edustajat Äänekosken kaupungin vanhusneuvostossa ja Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiössä.

TALOUDENPITO

Yhdistyksen taloudenhoidon pohjana on syyskokouksen hyväksymä talousarvio.  Jäsenmaksun suuruus on 25 euroa, josta liitto perii 15 euroa. Jäsenmaksuun sisältyy liiton julkaisema Patina lehti. Yhdistyksen tulopuolta kartutetaan ilmoitusten hankinnalla, kaupungin avustuksella ja myyjäisiin sekä messuille osallistumalla.

KOULUTUS-JA KURSSITOIMINTA 

Osallistutaan yhdistyksen, piirin ja liiton järjestämiin digi-koulutuksiin sekä eri toimijoille ja kerhojen vetäjille järjestettäviin koulutustilaisuuksiin tavoitteena harjaantua toimimaan myös nettiympäristössä tai saada valmiuksia hoitaa omia asioita tietokoneen välityksellä.HALLITUS