Vuosikokousaineistoa

Äänekosken kansalliset seniorit ry pitää kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Syyskokouksessa käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä valitaan hallistuksen jäsenet. Kevätkokouksessa käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. 

2023

Kevätkokous 16.3.2022

Syyskokouksessa 2022 tulevan toimintavuoden 2023 puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kiviranta.