Hallitus

Yhdistyksen syyskokous valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäseniksi 2-5 henkilöä.

Hallitus valmistelee sääntömääräisissä vuosikokouksissa käsiteltävät asiat. Hallitus kokoontuu tarvittaessa muutaman kerran vuodessa päättämään yhdistyksen toiminnan suuntaviivoista ja niiden yksityiskohdista..

Vuoden 2022 hallituksen yhteystiedot ja vastuualueet löytyvät täältä.

Syyskokouksessa 19.10.2022 valittiin yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2023. Jorma Kiviranta valittiin puheenjohtajaksi ja hallitukseen valittiin Irene Kiviranta, Kyllikki Lång, Ritva Tyyskä ja Harri Jaakkola.